Pentingnya Menjaga Lisan

Sosial Budaya556 Views
Pentingnya Menjaga Lisan
Bergosip (ilustrasi) Foto: johnprattbooker.com

TangselMedia – Lisan merupakan anugerah yang diberikan kepada umat manusia. Meski lisan membawa manfaat dan memudahkan dalam berkomunikasi, keberadaannya mesti sejalan dengan prinsip kehati-hatian Ustaz Abu Ihsan al-Atsari dalam kajiannya di Masjid Baitul Hakim menyebut lisan juga bisa menjadi sumber petaka. Banyak orang yang masuk neraka dikarenakan perkataannya. “Lisan adalah anggota tubuh yang paling elastis. Tidak bertulang. Diciptakan tanpa tulang sehingga mudah digerakkan.

Tetapi, seringnya kita melupakan apa-apa saja yang sudah kita ucapkan dan katakan,” ujar Ustaz Abu Ihsan dihadapan jamaah, belum lama imi. Lisan merupakan nikmat yang didatangkan oleh Allah SWT. Dengan lisan, manusia bisa merasakan nikmatnya berbicara. Tetapi, ketika diberi nikmat ber bicara, ada tanggung jawab yang juga harus dipikul oleh manusia. Setiap kata-kata yang diucapkan oleh manusia akan dicatat oleh malaikat.

Allah SWT dalam QS Qaaf ayat 16-18 berfirman, “Dan se sungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya”, ‘(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.

‘Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang se lalu hadir’.” Dalam surat itu disebut bah wa semua perkataan yang dikeluarkan oleh manusia dicatat oleh malaikat. Keluhan dan aduan pun dicatat. Inilah yang menjadi pertanggungjawaban dari ucapan yang telah diucapkan.

Kaum Muslimin hendaknya bisa berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Apa pun yang akan diucapkan harus diperhatikan apakah membawa manfaat dan baik atau tidak. Nabi SAW bersabda, “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam.” Berbicara yang baik berarti membicarakan hal yang benar dan membawa manfaat. Ada kata-kata yang benar tapi tidak bermanfaat. Contohnya ghibah, yang bisa jadi benar namun tidak membawa manfaat.

Ada pula kata-kata yang membawa manfaat tapi tidak benar. Contohnya orang yang berdusta atas nama Nabi SAW untuk menyemangati orang melakukan ibadah. Biasanya dibuat hadis-hadis palsu, seperti membaca ayat A akan membawa manfaat, agar makin banyak orang mem baca Alquran, padahal Nabi SAW tidak pernah menyatakan demi kian. “Hisabnya berat,” lanjut Ustaz Abu Ihsan.

Ia melanjutkan, saat hari akhir nanti, semua anggota tubuh akan menuntut lisan atas perbuatannya di dunia. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Tirmidzi, Uqbah bin Amir berkata, “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ‘Ya Ra sulullah apakah keselamatan itu?’ Beliau menjawab, ‘Selamat itu ada tiga perkara. Pertama jaga lisanmu, kedua tangisi kesalahanmu dan ketiga hendaknya kamu betah di rumahmu’.”

Baca Juga  Inilah Untungnya Yang Bisa Dirasakan Jika Tinggal di Pamulang

Nabi juga pernah ditanya oleh seseorang dari Arab Badui. Ia berkata, “Ya Rasul beri aku se buah wasiat, tapi jangan panjangpan jang.” Nabi pun menjawab, “Janganlah kamu berbicara dengan satu perkataan yang mem buat kamu nantinya harus me minta maaf. Jika kamu berdiri sha lat maka lakukanlah seolaholah itu shalat terakhirmu. Dan jangan berambisi atas apa yang ada di tangan orang lain.”

Menarik ucapan yang telah dikeluarkan itu berat. Sama seperti menelan ludah atau muntah yang telah kita keluarkan. Ustaz Abu Ihsan menyebut banyak orang yang keseleo lidah, tapin ketika diminta untuk meminta maaf ia tidak mau, bahkan mengingkari jika pernah berkata demikian. Ustaz Abu Ihsan meminta ja maah untuk zuhud. Yaitu tidak mengharapkan sesuatu yang ber sifat duniawi dan belum dimiliki. Dia meminta untuk tidak berlomba- lomba atas sesuatu yang ada di dunia. Perbanyak pula qanaah atau bersyukur atas apa yang su dah dimiliki, menerima apa yang diberikan oleh Allah SWT. Singkirkan rasa tamak atau am bisi untuk memiliki apa yang ada pa da orang lain.

Dari Mu’adz bin Jabal RA, ia mengatakan, “Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, beritahukan ke padaku tentang amalan yang akan mema-sukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka.’ Beliau bersabda, ‘Sungguh kamu bertanya tentang suatu yang besar, dan sesungguhnya itu sangat mudah bagi siapa yang di mudahkan oleh Allah; yaitu kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan berhaji ke Baitullah.’

Kemudian beliau bersabda, ‘Mau kah aku tunjukkan kepa da mu tentang pintu-pintu kebajikan? Puasa adalah perisai, sedekah menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan shalat yang dilakukan seseorang di tengah malam.’ Kemu dian beliau membaca, ‘Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya’ hingga ‘yang telah mereka kerjakan. ‘Kemudian beliau bertanya, ‘Maukah aku beritahukan kepadamu tentang pokok urusan, tiang nya, dan puncaknya?’ Aku menjawab, ‘Tentu, wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda, ‘Pokok segala urusan ialah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncaknya ialah jihad.’

Kemudian beliau bertanya, ‘Maukah aku beritahukan kepa damu tentang inti semua itu?’ Aku menjawab, ‘Tentu, wahai Rasulullah.’ Lantas beliau meme gang lisannya seraya bersabda, ‘Tahanlah ini padamu.’ Aku bertanya, ‘Wahai Nabi SAW, apakah kami akan dihukum karena apa yang kami ucapkan?’ Beliau menjawab, ‘Semoga ibumu kehilangan kamu! (Ungkapan terkejut). Tidak ada yang menjatuhkan wajah manusia (Leher manusia) ke dalam neraka, melainkan hasil lisan mereka (yang buruk)’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *